ILŠ Pollux

Pollux je instruktorská lesní škola, která probíhá paralelně a v součinnosti s vůdcovským lesním kurzem Castor. Účastníci se učí od sebe navzájem.

ILŠ Pollux začíná třemi jarními víkendy, na kterých získáš první inspiraci, zkušenosti, vědomosti. Naučíš se plánovat, a to podle hesla Gemini “learning by doing”. Nejen že spolu s dalšími Polluxy naplánujete pro Castory první víkend jejich vůdcovského kurzu, společně ho také zrealizujete.

Jedním z klíčových úkolů každého Polluxe je připravit Castory na vůdcovskou zkoušku, a to v oboru, kterému on sám rozumí a který je součástí VZk. Budete se učit tím, že budete „naostro“ přednášet budoucím vedoucím informace, které jsou pro ně důležité.

Ale nejste na to sami! Na Gemini je spousta instruktorů, kteří vás v tomto úkolu budou provázet. Potkáš zde řadu osobností skautského života i odborných kapacit v životě civilním – ti všichni jsou zde, připraveni sdílet své zkušenosti, poradit Ti a pomoci Ti na Tvé instruktorské cestě.

Polluxové, Castoři, instruktoři Gemini i externisté vytvářejí velké, neobyčejné a inspirující společenství. Společenství, které už po dvě desítky let pokaždé znovu motto Gemini promění v živoucí zázrak:

“Prosím, uč mne. A budeš-li chtít, já budu učit Tebe!”

 

Podmínky účasti

  • dovršení 21 let
  • složená vůdcovská zkouška
  • absolvence lesní školy / absolvence lesního kurzu a praxe v týmu vzdělávací akce
  • 100% účast tělem i duchem (nepředvídatelné situace lze samozřejmě řešit individuálně)
  • mít velmi dobré znalosti v některé oblasti vůdcovské kvalifikace – v rozsahu potřebném pro přípravu účastníků Castoru na vůdcovskou zkoušku

 

Termíny 2017

3.– 5. 3. 2017  První víkend na Tortuze v Nymburce
7. – 9. 4. 2017  Druhý víkend v SCV v Pardubicích
5. – 8. 5. 2017  Třetí víkend v Kaprálově mlýně u Brna
4. – 20. 8. 2017   Léto v Orlovské hájovně – kolébce českého skautingu

 

 

Přihláška

Máš-li zájem účastnit se letošního Polluxu, určitě vyplň přihlášku – pomocí odkazu níže. Poté se ti ozve někdo z instruktorů. Přijetí za účastníka závisí na více faktorech, zejména na počtu a skladbě přihlášených (a možnostech Gemini Týmu) z hlediska zapojení do vzdělávání Castorů v některé oblasti vůdcovského vzdělávání, vliv má i pořadí přihlášky – tedy neváhej !

Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2016, nebo do naplnění kapacity.

POLLUX-PŘIHLÁŠKA