Kultura Gemini

Pro Gemini je charakteristických ještě několik dalších rysů, které významně ovlivňují způsob a metody práce na kurzu.

Patří mezi ně:

Skauting až na kost:

 • Nevyhýbáme se kladení otázek po samé podstatě skautingu, po jeho „jádru“. Žádná otázka není tabu, vše lze zpochybnit – za předpokladu, že se jedná o upřímné hledání;
 • Tyto otázky se prolínají celou školou, nesoustředí se jen na několik programů.

Otázky bez odpovědí:

 • Stavíme na zásadě, že umět si klást otázky je důležitější, než znát ty správné odpovědi. Tomu se přizpůsobuje metoda i program v nebývalé míře a šíři;
 • Každá věc může být nazírána z různých úhlů, žádná odpověď není nikdy definitivní – toto vědomí se snažíme přenést i na účastníky;
 • Klást si otázky je namáhavé. Vyžaduje to nejen dobrou vůli, ale také znalosti a dovednosti. Je zásadní rozdíl mezi poučeným „Vím, že nevím nic!“ a obyčejnou tupostí.
 • Snažíme se všechny účastníky vést spíše k hlubokému porozumění a opravdovému respektu, než k pouhé toleranci jinakosti. Přístup, který je odlišný než můj vlastní, by měl být chápán jako příležitost pro vlastní obohacení; nikoliv jako útok na mou identitu.
 • Na druhé straně se snažíme účastníky naučit zdravě kritický přístup k vlastním i cizím zkušenostem – ne všechno, co se dělalo či dělá, musí být nutně to pravé.

Duchovní život:

 • Snažíme se vytvořit rámec a atmosféru, které podporují a kultivují duchovní život všech zúčastněných;
 • Máme programy, které (většinou) nenásilně stimulují soustředění na duchovní skutečnosti;
 • Máme rituály, které mají přiměřenou a střízlivou formu, nejsou ani hloupé ani triviální a které pomáhají vytvořit a podpořit pocit společného hledání;
 • Vytváříme společenství, jehož kultura podporuje společný duchovní prožitek v nejrůznějších podobách;
 • Jsou mezi námi osobnosti (samozřejmě i v řadách účastníků), které svým osobním příkladem a postojem povzbuzují ostatní;
 • Vzájemně respektujeme, že každý má právo věci prožívat po svém, a k tomuto respektu vedeme iúčastníky.

Learning by doing:

 • Účastníci instruktorské lesní školy Pollux připravují na vůdcovskou zkoušku účastníky vůdcovského lesního kurzu Castor. Neučí se teorie, ale v bezpečném prostředí mají možnost vyzkoušet si výuku přímo v praxi;
 • Také Castoři mají příležitost naučit se mnohé nové – a díky zpětné vazbě zjistí, jak úspěšně si vedou

 

Gemini je setkávání, inspirace, přátelství, poznávání, hledání i nacházení, touha, odvaha, zkušenost a experiment. A v neposlední řadě prostá myšlenka:

Prosím, uč mne. A budeš-li chtít, já budu učit Tebe!