O Gemini

Kdysi dávno – ve starověkém Řecku – žili dva bratři. Jeden z nich se jmenoval Castor a druhý Pollux. Měli se tolik rádi, že když jeden zemřel, druhý, kterému bohové věnovali nesmrtelnost, chtěl zemřít s ním. A tak je bohové vyzvedli na hvězdnou oblohu, na níž dodnes září jako Gemini – souhvězdí Blíženců.

Tato starověká legenda inspirovala hlavní myšlenku skautského kurzu Gemini: učit se od sebe navzájem. Castor totiž nikdy nebude Castorem bez Polluxe a Pollux nikdy nebude Polluxem bez Castora. Gemini má hluboko zakořeněnou kulturu toho, že každý se může a má učit od všech ostatních. Tento přístup je nejen vyjadřován (v rituálech, proslovech, tezích apod.), je také včleněn do široké škály programů a metod kurzu.

Základním úkolem Polluxů, tedy frekventantů ILŠ Pollux, je dobře připravit Castory, tedy účastníky VLK Castor, na roli skautského vůdce. V průběhu školy si Castoři osvojují řadu důležitých vůdcovských kompetencí a v závěru školy skládají vůdcovskou zkoušku.

VLK Castor však není pouze o přípravě na zkoušku. Pro Polluxe i pro stálý instruktorský Gemini tým je to skutečně usilovné přemýšlení o tom, jaké kompetence skautský vůdce potřebuje a jak mu je co nejlépe předat. Každý nový ročník tak znamená hledání nových cest směřujících k tomuto cíli.

A protože se učíme od sebe navzájem, důležitým úkolem Castorů je pomáhat Polluxům k tomu, aby se stali dobrými instruktory skautských vzdělávacích akcí. Hlavní nástroj, který k tomu mají, je zpětná vazba. Snažíme se s ní pracovat široce i do hloubky. Učíme účastníky (i sami sebe) jak zpětnou vazbu dávat i přijímat. Vytváříme ovzduší, ve kterém je zpětná vazba vnímána jako dar. I vůdcovskou zkoušku chápeme především jako zpětnou vazbu. Castor se díky ní dozví mnohé o svých schopnostech, o svých přednostech i nedostatcích. Pollux zjistí, jaké výsledky jeho pedagogické snažení mělo.