Tým Gemini

Tým Gemini má na starost zajistit hladký chod celé školy. Jeho členové přinášejí své poznatky a zkušenosti a vytvářejí rámec pro opravdové vzdělávání. To však není všechno. Také oni se na Gemini jedou učit – ze svých vlastních chyb i úspěchů, mezi sebou navzájem a v neposlední řadě od účastníků.

Členové týmu přinášejí účastníkům sami sebe, celou svou osobnost. Je to jejich nabídka k setkání, porozumění a sdílení.

V Gemini týmu se můžete setkat se:

  • silnými osobnostmi, které jsou schopny zformulovat a obhájit myšlenky, postoje či praktické postupy bez ohledu na to, zda jsou široce akceptovány hnutím či nikoli,
  • činovníky, kteří mají zkušenosti z významných skautských funkcí s regionální, celostátní či mezinárodní působností a nabízejí široký pohled na současný skauting,
  • uznávanými skautskými odborníky, kteří jsou nejen držiteli, ale také zkoušejícími OČK; autory článků a publikací, jež vytvářejí páteř jednotlivých oborů
  • odbornými specialisty, kteří si uchovávají povědomí o důležitosti celku a respekt a úctu k ostatním oborům,
  • spoluautory klíčových koncepcí řady oborů skautské činnosti, výchovy a vzdělávání činovníků či nového skautského programu,
  • úspěšnými profesionály, kteří svoji profesní kvalifikaci dovedně využívají k obohacení skautské teorie a praxe,
  • několika desítkami činovníků, kteří, i když se nepodílejí přímo na přípravě toho kterého ročníku, tvoří široké odborné a osobnostní zázemí Gemini.

 

A kdo je součástí týmu Gemini v letošním roce? Zjistíte to na Gewiki.