Gemini

Castor nebude Castorem bez Polluxe a Pollux nebude Polluxem bez Castora. Castoři se učí od Polluxů, Polluxové se učí od Castorů. Gemini má hluboko zakořeněnou kulturu toho, že každý se může a má učit od všech ostatních. Tato kultura je nejen vyjadřována (v rituálech, proslovech, tezích apod.), ale i včleněna do široké škály programů a metod. Základním úkolem Polluxů, tedy frekventantů ILŠ Pollux je dobře připravit Castory, tedy frekventanty VLK Castor na roli skautského vůdce. To není jen příprava na vůdcovskou zkoušku. To je skutečně usilovné přemýšlení o tom, jaké kompetence skautský vůdce potřebuje a jak mu je nejlépe předat. Každý rok je pro Polluxe i pro tým poznamenán hledáním nových cest k tomuto cíli. Castoři se připravují na vůdcovskou zkoušku, kterou v závěru školy skládají a průběžně si osvojují celou řadu důležitých kompetencí skautského vůdce. Ale jejich neméně důležitým úkolem je pomáhat Polluxům k tomu, aby se stali dobrými instruktory skautských vzdělávacích akcí. Hlavní nástroj, který k tomu Castoři mají, je zpětná vazba. Snažíme se s ní pracovat široce i do hloubky . Učíme účastníky (i sami sebe) jak zpětnou vazbu dávat i přijímat. Vytváříme ovzduší, ve kterém je zpětná vazba vnímána jako dar. I vůdcovskou zkoušku chápeme především jako zpětnou vazbu, díky které se Castor dozví mnohé o svých schopnostech, o svých přednostech i nedostatcích.

Skauting až na kost

Nevyhýbáme se klást otázky po samé podstatě skautingu, jeho „jádru“ či základech, žádná otázka není tabu, vše lze zpochybnit – za předpokladu, že se jedná o upřímné hledání.

Gemini = Dvojče

Gemini je dvojjediný kurz. Vůdcovka i instruktorka nejen probíhá na jednom místě, ale se vzájemně prolíná.

Otázky bez odpovědí

Stavíme na zásadě, že umět si klást otázky je důležitější, než znát ty správné odpovědi. Tomu se přizpůsobuje metoda i program v nebývalé míře a šíři.

Learning by doing

Na Gemini si zakládáme na tom, že nejen o věcech debatujeme, ale učíme se tím, že je skutečně děláme.

Poslední příspěvky

Poslední příspěvky od našich instruktorů