Castor je vůdcovský lesní kurz.

Vycházíme z potřeb současných vůdců, stavíme na jejich zkušenostech, přinášíme nové myšlenky a nápady. Neučíme telefonní seznamy, ale věci, které při vedení oddílu využijete.

Pollux je instruktorská lesní škola.

Jak připravit vzdělávací akci? Jak ji naplánovat, na co dát pozor při její realizaci? Jak připravit kvalitní program, jak se dělá review, jaká rizika musí mít instruktor na paměti? V rámci instruktorky zkoumáme, co instruktor opravdu potřebuje umět a znát, hledáme nové postupy, snažíme se je uplatnit. Mezi absolventy ILŠ Pollux je řada kvalitních instruktorů nejrůznějších skautských kurzů.

VLK Castor + ILŠ Pollux = Gemini

Gemini nejsou jen dva souběžné kurzy. Polluxové, Castoři, členové týmu Gemini i hosté vytvářejí velké, neobyčejné a inspirující společenství.
Společenství, které je i každoročním setkáním skautských pedagogů, konferencí a dialogem nad myšlenkou skautingu, že skrze výchovu mladých lidí lze svět činit lepším. Společenství, které už po dvě desítky let pokaždé znovu motto Gemini promění v živoucí zázrak:
'Prosím, uč mne. A budeš-li chtít, já budu učit Tebe!'

SKAUTING AŽ NA KOST

Nevyhýbáme se kladení otázek po samé podstatě skautingu. Nic není tabu, vše lze zpochybnit – za předpokladu, že odpověď hledáme upřímně.

OTÁZKY BEZ ODPOVĚDÍ

Stavíme na zásadě, že umět se ptát je důležitější než znát ty správné odpovědi. Tomu v nebývalé míře a šíři přizpůsobujeme metodu i program.

LEARNING BY DOING

Na Gemini si zakládáme na tom, že o věcech nejenom mluvíme, ale skutečně je děláme.

Tým Gemini

V našem týmu se za 22 let vystřídalo mnoho lidí.

Každý z nich se vždy snažil předat účastníkům to nejlepší ze sebe.

Instruktory Gemini 2020 jsou:

VLK Castor

Castor je vůdcovský lesní kurz, probíhající paralelně a v součinnosti s instruktorskou lesní školou Pollux. Castoři i Polluxové se od sebe učí navzájem.

Vůdcovský kurz začíná dvěma víkendy na jaře. Při nich získáš první inspirace, zkušenosti a vědomosti, které můžeš uplatnit třeba už v létě na táboře. Před začátkem letního běhu se sejdeme na Předakci, kde se budeš společně s ostatními Castory starat o děti z pro tebe možná jiného prostředí a vyzkoušet si tak v praxi své dovednosti a získat okamžitou zpětnou vazbu. Na to navazují dva intenzivní týdny na Orlovské hájence, v jejichž závěru se skládají zkoušky. Tedy: ideální, pokud chceš od září vést oddíl!

Celkem na Gemini strávíš 25 dnů. To je sice spousta času, ale věř, že čas investovaný do vlastního rozvoje se vyplatí. Nechceme tě připravit jenom na vůdcovské zkoušky, ale na to, abys dobře vedl svůj oddíl.

Programy na Gemini ti poskytnou znalosti a vědomosti, které v této práci jistě využiješ. Jejich strukturu si budeš moct zvolit podle toho, co sám potřebuješ. Je na tobě, jestli budeš chtít zlepšovat sebe samého, svůj oddíl či obojí dohromady.

Prostě si sestavíš své vlastní Gemini.

Převezmi odpovědnost za své vzdělávání a rozvíjej se v tom, co potřebuješ. Tým Gemini tě podpoří. Společně budeme zjišťovat, co chceš a potřebuješ znát a hledat v nabídce Gemini vhodné programy a zasazovat je do tvého harmonogramu kurzu.

Přihlásit se můžeš, pokud splňuješ tyto podmínky:

 • dovršení 18 let před letním během kurzu
 • složená čekatelská zkouška
 • absolvovaný zdravotnický kurz před letním během
 • 100% účast (tzn. účast na dvou víkendech a celém letním běhu včetně předakce. Nepředvídatelné situace lze samozřejmě řešit individuálně)
Vybírat budeme (krom splněných podmínek výše) tak, aby byl vyvážený poměr holek a kluků, pořadí přihlášení, max. 2 lidé z jednoho oddílu. Po přihlášení se budeme snažit do 10 dnů dát vědět, zda jsi/nejsi přijat.

Termíny 2020:

 • 1. víkend 3. - 5. 4. 2020 Chalupa Na Bělici
 • 2. víkend 7. - 10. 5. 2020 Kaprálův mlýn
 • léto 31. 7. – 16. 8. 2020 Orlovy

Přihlášky

Uzávěrka přihlášek je nejpozději 31.1. 2020, nebo do naplnění kapacity. Přihlašování bude otevřeno v podzimních dnech.

Kapacita kurzu je 30 účastníků.

Cena kurzu v roce 2020 je 3500 Kč. Informuj se u svého střediska, zda ti s financováním kurzu pomůže. Pokud potřebuješ částku rozdělit do několika splátek, kontaktuj nás.

Máš-li dotaz, piš na vlkcastor@gewiki.cz

23
Ročníků
569
Castorů
254
Polluxů
167
členů týmu
Gemini mě naučilo tomu, že má smysl něčemu věřit, překonávat neúspěchy, pokládat otázky a upřímně na ně hledat odpovědi. Gemini pro mě není kurz nebo škola, Gemini je pro mě způsob myšlení, který je kritický a pravdivý a respektující a nadějeplný zároveň.
Mauglí, Věra Ondřichová

Mauglí, Věra Ondřichová

Castor 2000, Pollux 2003, instruktorka
Gemini to je pro mě velká láska, přátelé, nové zkušenosti a zážitky. Gemini mě nastartovalo do další činnosti v oddíle.
Hliník

Hliník

Castor 2006
Věděla jsem, že Gemini pro mě bude hodně náročné, ale to jaké bylo doopravdy, předčilo moje očekávání. Bylo to pro mě těžké, ale to, co jsem dostala je mnohem víc, než bych si mohla přát a než jsem si dokázala představit.
Terka, Tereza Havelková

Terka, Tereza Havelková

Castor 2018

Gewiki

Gewiki je vzdělávací platforma, která vznikla v roce 2007 z iniciativy účastníků skautské lesní školy Gemini.

Gewiki je web

 • pro lidi kolem skautské lesní školy Gemini, pro její frekventanty, absolventy, instruktory, přátele
 • pro lidi, kteří se zajímají o vzdělávání činovníků Junáka
 • pro činovníky, kteří hledají radu a pomoc
 • pro ty, kteří chtějí nabídnout své vědomosti a zkušenosti
 • pro Tebe, kdo přicházíš s dobrou vůlí
ILŠ Pollux
 

Pollux je instruktorská lesní škola, která probíhá paralelně a v součinnosti s vůdcovským lesním kurzem Castor. Účastníci se učí od sebe navzájem.

ILŠ Pollux začíná víkendem v únoru. A hned pro Pollux charakteristicky: nečekají vás hodiny přednášek, naopak rovnýma nohama vkročíte doprostřed proudu a v roli (bezmála) instruktorské se spolu s dalšími Polluxi a podporou týmu pustíte do přípravy prvního víkendu vůdcovského kurzu Castor. Jedním z klíčových úkolů každého Polluxe je připravit Castory na vůdcovskou zkoušku, a to v oboru, kterému on sám rozumí a který je součástí VZk. Budete se učit tím, že budete „naostro“ přednášet budoucím vedoucím informace, které jsou pro ně důležité. Ale nejste na to sami! Na Gemini je spousta instruktorů, kteří vás v tomto úkolu budou provázet. Potkáš zde řadu osobností skautského života i odborných kapacit v životě civilním – ti všichni jsou zde, připraveni sdílet své zkušenosti, poradit Ti a pomoci Ti na Tvé instruktorské cestě.

Podmínky účasti

 • dovršení 21 let
 • složená vůdcovská zkouška
 • absolvence lesní školy / absolvence lesního kurzu
 • 100% účast tělem i duchem (nepředvídatelné situace lze samozřejmě řešit individuálně)
 • mít velmi dobré znalosti v některé oblasti vůdcovské kvalifikace – v rozsahu potřebném pro přípravu účastníků Castoru na vůdcovskou zkoušku
 • preferujeme, aby účastník Polluxu měl zkušenost s působením v týmu vzdělávací akce.

  Přihlašování na Pollux 2020 je otevřeno. 

  Termíny 2020

  • 21. -23. 2. 2020 1. víkend Tortuga Nymburk
  • 3. - 5. 4. 2020 2. víkend Chalupa Na Bělic
  • 7. - 10. 5. 2020 3. víkend Kapraluv mlyn
  • 31. 7. - 16. 8. 2020 Léto v Orlovské hájovně – kolébce českého skautingu

Cena kurzu v roce 2020 je 3 500 Kč. Informuj se u svého střediska, zda ti s financováním kurzu pomůže. Pokud potřebuješ částku rozdělit do několika splátek, kontaktuj nás.

Na Gemini se také podílí (nebo podíleli):